Now Reading
Farger Som Funker

Farger Som Funker

View Gallery

Et rom med kun én farge er kjedelig. Men så fort fargen varieres i flere nyanser blir det mer spennende (ton-i-ton). En som har satt dette i system er Johannes Itten, som foruten å være maler også var en stor fargepedagog. Han definerte en fargesirkel bestående av 12 farger: gult, guloransje, oransje, rødoransje, rødt, rødfiolett, fiolett, blåfiolett, blått, blågrønt, grønt og gulgrønt. Og i sin fargelære snakker han om toklang, treklang, firklang osv.

Toklang:
En harmonisk toklang lages av farger som ligger rett overfor hverandre på fargesirkelen, dvs. komplementærfarger. To eksempler: blått-oransje, og blågrønt-rødoransje.

Treklang:
En god treklang finner vi ved å plassere en likesidet eller likebeinet trekant inne i fargesirkelen. De fargene spissene i trekantene ligger mot vil kunne klinge godt sammen. To eksempler: blått-rødt-gult, eller blått, grønt-rødoransje. En av treklangene vi får med en likesidet trekant er blå-rød-gul, mens med en likebeinet trekant finner vi blant annet treklangen blå-grønn-rødoransje.

Firklang:
En fireklang kan skapes med utgangspunkt i et rektangel eller kvadrat plassert inne i sirkelen. Fargene som ligger ved hjørnene på firkantene vil kunne klinge fint sammen. Med et kvadrat får vi blant annet fireklangen fiolett-blågrønn-gul-rødoransje. En av fireklangene vi kan få ved hjelp av rektangelet er blå-grønn-oransje-rød.

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top