Heddahytta11
HeddaHytta3-kopi

Stadig flere flytter til hytta

Stadig flere flytter til hytta

title for video

Now Reading
Stadig flere flytter til hytta

Stadig flere flytter til hytta

Tall Hyttemagasinet har innhentet hos Skatteetaten viser at stadig flere nå velger å gjøre fritidsboligen til permanent hjemsted. Mye av dette har åpenbart sammenheng med koronapandemien.

– I fjor registrerte vi 1183 flyttemeldinger til fritidsboliger, så langt i 2020 ligger vi på 1579 meldinger. Toppen nådde vi i mars i år, da mottok vi 345 saker i løpet av én måned. Etter dette har antall saker sunket, men har ligget noe høyere enn i de samme periodene i 2019. Da hadde vi cirka tre saker daglig, i 2020 har vi hatt cirka fem saker daglig, sier avdelingsdirektør Elin Schjellerud Imsland hos Skatteetaten.

 

Kan jeg flytte til hytta?

Før du bestemmer deg for å søke permanent flytting til hytta må du først sjekke om dette er noe din hyttekommune åpner for. Ikke alle gjør det.

Om man i det hele tatt kan benytte hytta som helårsbolig, reguleres av de enkelte reguleringsplanene i kommunene. Mange hytteområder er regulert som landsbruks-, natur- og friluftsområder og kan derfor ikke benyttes til bolig.

Noen velger også å beholde sin opprinnelige bolig, selv om de melder flytting til hytta. Det vil imidlertid ha flere skattemessige konsekvenser om du beholder huset eller leiligheten etter flyttingen.

– Huset eller leiligheten vil da bli regnet som sekundærbolig
(og ikke primærbolig). Det kan gi noe høyere formuesskatt, fordi formuesverdien er høyere for sekundærbolig. For 2020 er for-mues-verdien 90 prosent av boligverdien, mens for primærbolig er formuesverdien 25 prosent av boligverdien, sier Schjellerud Imsland.

Det kan også påløpe skatt på gevinst ved salg av huset eller leiligheten. Gevinsten er likevel skattefri dersom du har eid huset eller leiligheten i minst ett år, og du har brukt huset eller leiligheten som egen bolig i minst ett av de to siste årene før salget.

See Also

– Inntekter fra utleie av huset eller leiligheten vil alltid være skattepliktig. For egen bolig er visse utleieinntekter skattefrie, såfremt utleien varer sammenhengende i minst 30 dager. I tillegg må du enten bruke minst halvparten av boligen til egen bruk (regnet etter utleieverdien) eller ikke leie ut for mer enn 20.000 kroner i inntektsåret, sier hun.

Disse unntakene får imidlertid ikke anvendelse når huset eller leiligheten ikke lenger brukes som egen bolig. Inntekt fra salg og utleie av fast eiendom skattlegges normalt med 22 prosent.

 

Les også: Flyttet til hytta: Ikke angret et sekund
View Comments (0)

Leave a Reply

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top