Now Reading
Nå kan du få solcelletak som standard

Nå kan du få solcelletak som standard

På bakgrunn av stor etterspørsel fra kundene har hytteprodusenten Hedda nå tatt grep for å gå i en enda mer miljøvennlig retning. Sammen med elektronikkprodusenten Sikom og solcelleleverandøren Miljøtak har de nå utviklet en pakkeløsning som skal bidra til å redusere strømutgiftene til nye hytteeiere.

– Vi har merket en økt etterspørsel fra kundene. Senest rett før jul ble vi kontaktet av et ektepar bosatt i Tyskland, de ønsket å bygge seg hytte i Norge. For dem var det helt utenkelig å bygge en hytte uten solcelleenergi. De hadde gått rundt på Norsk hyttesenter, men ingen av hytteprodusentene kunne tilby dette som standard, sier Helge Nordby i Hedda Hytter.

 

Torfinn Schiefloe i Sikom viser Gro og Jan Sævereid hvordan teknologien kan styres med den mobilapp.

 

Hytta som ekteparet Gro og Jan Sævereid fra Oppegård flytter inn i før sommeren, i Robøkshøvda Hyttegrend i Valdres, er den første prototypen på det som skal bli standard på alle Hedvig- og Hedda-modeller fra Hedda Hytta, hvis kundene selv vil.

– Vi har lenge hatt dette på dagsordenen, men det er først nå vi har fått dette på plass. Samtidig føler vi at det treffer veldig i tiden, ikke minst med de strømprisene vi har i dag, sier Nordby.

Gjort klart

Rekordhøye strømpriser og et større miljøengasjement gjør at stadig flere hytteeiere velger å kle hyttetakene sine med solcellepanel. Men dette gjøres på eksisterende hytter.

– Dette er jo ikke noe spesielt for Hedda, alle hytteprodusenter burde strengt legge til rette for at solcelleanlegg kan bli en standard leveranse hvis kundene vil, om ikke annet legge til rette for at det kan ettermonteres, sier Nordby.

Hedda Hytter skal følge produksjon og forbruk i pilothytta i ett år. Dette vil kunne gi dem mer erfaring med bruk samt informasjon som de kan dele med kunder som vurderer solcelle.

Hvis du ikke vil ta denne investeringen nå, vil det likevel bli lagt klart med trekkerør slik at solcelle lett kan ettermonteres, uten at det da går på bekostning av tetting og klimaskjold.

– Dette er ett av flere innovative tiltak som Hedda Hytter nå legger til rette for i sine hytter. Vi jobber med løsninger for mer miljøvennlige materialer og smidigere logistikk på transport, sier Nordby.

Etter at fritidsboliger også ble med i støtteordningen fra Enova for tre år siden, så utgjør hyttemarkedet nå rundt syv prosent av det totale solcellesalget i Norge. Dette er paneler som imidlertid blir ettermontert på hyttetak, både på nye og eldre hytter.

– Det nye her er at solcelleanlegget leveres ferdig integrert i taket. Hensikten er i første rekke at solcellepanelene skal gli naturlig inn i omgivelsene, pluss at du skal slippe å ettermontere dette med det arbeidet det medfører, sier Steinar Tveito hos Miljøtak.

 

Helge Nordby i Hedda Hytte, Torfinn Schiefloe i Sikom og Steinar Tveito hos Miljøtak sammen med hytteeierne Gro og Jan Sævereid.

Styrer seg selv

Pilothytta på Robølshøvda hyttegrend sør for Beitostølen har 20 m² med solcellepaneler. Disse vil kunne produsere 3,8 kilowatt i timen. I tillegg er alle varmekilder i hytta samlet i en styresentral, denne vil styre det samlede energiforbruket på hytta basert på når strømmen er dyrest.

– Det vi er mest spent på er å se det totale årsforbruket med tanke på solproduksjonen, sier Torfinn Schiefloe, salgs- og markedssjef i Sikom.

All overproduksjon av strøm som eierne selv ikke bruker, vil bli solgt tilbake til kraftmarkedet. Har du produsert mer enn du har brukt, får de betalt for dette av strømselskapet.

– I teorien vil denne hytta kunne selge nok strøm i sommermåneden til å dekke opp kostnadene ved å måtte kjøpe strøm i de fire vintermånedene, sier han.

Pr. i dag koster anlegget opp mot 150 000 kroner. Denne prisen vil ifølge Hedda Hytter gå ned etter hvert som stadig flere går over til ny teknologi. Det samme gjelder prisen på batterier, som kan lagre strøm til egen bruk.

– Den største ulempen med batterilagring i dag er prisnivået. Skal man ha batterier som skal sørge for oppvarming av hytte, er dette pr. i dag en større investering enn selve solcelleanlegget. I Iøpet av de neste 3–5 årene vil prisene på batterier falle, sier han.

20 kvm med solcellepaneler er felt ned i tretaket.

Føler seg innovative

Derimot får kunder som installerer solcelleanlegg på hytta støtte fra Enova, 7500 kroner i oppstartsstøtte og 2000 kroner pr. installerte kilowatt.

Ekteparet fra Oppegård gleder seg til å ta i bruk den nye hytta.

See Also

– Vi merker at hyttekjøperne blir stadig yngre, samtidig som de har et veldig sterkt miljøengasjement. Dette blir vi også minnet på av våre egne barn, sier Gro Sævereid.

De har fire barn på 13, 15, 18 og 19. Den eldste studerer energi og miljø ved NTNU i Trondheim.

– Det er lettere å forsvare hyttekjøpet miljømessig når vi forteller henne om at hytta drives av solcelle. Vi føler oss litt innovative og litt i tiden med dette kjøpet, sier hun.

Hvorfor solcelle på hyttetak

Det er miljøvennlig. Å bli sin egen strømprodusent er et steg over i det grønne elektriske skiftet.

Det er lønnsomt. Du har gratis strøm, samtidig som du kan selge det du ikke bruker.

Solceller er relativt enkelt å installere, og det er mange tilbydere på det norske markedet.

Bruk av solceller integrert i bygningen kan erstatte fasadeplater og/eller tak.

Sol- og vindkraft er fornybare og miljøvennlige energiformer.

 

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top